sb-celje.siSplo?na bolni?nica Celje

sb-celje.si Profile

sb-celje.si

Title:Splo?na bolni?nica Celje

Description:Splo?na bolni?nica Celje

Keywords:sbc,bolni?nica,Celje,zdravje,porodni?nica,zdravo ?ivljenje

Discover sb-celje.si website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

sb-celje.si Information

Website / Domain: sb-celje.si
Website IP Address: 46.19.8.17
Domain DNS Server: ns3.amis.net,ns1.amis.net,ns2.amis.net

sb-celje.si Rank

Alexa Rank: 2649529
OursSite Rank: 3
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

sb-celje.si Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $5,732
Daily Revenue: $15
Monthly Revenue: $471
Yearly Revenue: $5,732
Daily Unique Visitors: 1,445
Monthly Unique Visitors: 43,350
Yearly Unique Visitors: 527,425

sb-celje.si WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Wed, 18 Oct 2017 20:26:34 GMT
Server Apache

sb-celje.si Keywords accounting

Keyword Count Percentage
sbc 2 0.06%
bolni?nica 3 0.31%
Celje 13 0.67%
zdravje 1 0.07%
porodni?nica 0 0.00%
zdravo ?ivljenje 0 0.00%

sb-celje.si Similar Website

Domain WebSite Title
celje.si Celje
camping-celje.com Camping Celje | Autocamp Celje | Avtokamp Celje
aeroklub-celje.si Aeroklub Celje
zd-celje.si ZD Celje
zlatarnacelje.si Zlatarna Celje
cinkarna.si Cinkarna Celje
zlatarna-celje.eu Zlatarna Celje
tvcelje.si TV Celje
nkcelje.si NK Celje
nk-celje.si NK Celje
avtovleka-celje.si Avtovleka Celje
konji-celje.si CK? Celje
kompas-celje.si Kompas Celje
cri.si CRI Celje
zlatarna-celje.com Zlatarna Celje
csd-celje.si Csd Celje | Center za socialno delo Celje
lu-celje.si Ljudska univerza Celje - Ljudska univerza Celje
srk-celje.si ?portno rekreativni klub Celje
mgc.si Medgeneracijski center Celje

sb-celje.si Traffic Sources Chart

sb-celje.si Alexa Rank History Chart

sb-celje.si aleax

sb-celje.si Html To Plain Text

Splo?na bolni?nica Celje Informacije JZ Vpra?anja Kazalo Splo?no o bolni?nici Poslanstvo Osebna izkaznica Vodstvo zavoda Nadzorni organ zavoda Zgodovinski mejniki Katalog informacij javnega zna?aja Javne objave Letna poro?ila in finan?ni na?rti Letna poro?ila letno poro?ilo 2009 Finan?ni na?rt Strate?ko razvojni program Letne dobave materialov Donacije Zaposlitve zdravnik specialist patologije zdravnik specialist radiologije zdravnik specialist interne medicine zdravnik specialist urgentne medicine Prostovoljstvo Projekti, ki jih sofinancira EU Energetska sanacija bolni?nice Urgentni center Celje Dru?ini prijazno podjetje Kako do nas? Kje smo? Oblike javnega prevoza Parkiranje Oddelki in ambulante Oddelek za skupne potrebe kirurgije Osebje Oddelek za splo?no in abdominalno kirurgijo Ambulanta za splo?no in abdominalno kirurgijo - ambulanta ?t. 23 Funkcionalna diagnostika Kabinet za stome Ambulanta za bolezni dojk Osebje Travmatolo?ki oddelek Travmatolo?ka ambulanta I Travmatolo?ka ambulanta II Nevrokirur?ka ambulanta Osebje Oddelek za plasti?no in rekonstruktivno kirurgijo ter kirurgijo roke Ambulanta za plasti?no in rekonstruktivno kirurgijo ter kirurgijo roke I Ambulanta za plasti?no in rekonstruktivno kirurgijo ter kirurgijo roke II Ambulantna operacijska dejavnost Osebje Otro?ki oddelek kirur?kih strok Ambulanta za otro?ko kirurgijo - ambulanta ?t. 5 Osebje Oddelek za ?ilno kirurgijo Center za bolezni o?ilja Ambulanta za ?ilno kirurgijo Ambulanta za bolezni o?ilja Ambulanta za UZ diagnostiko o?ilja Osebje Oddelek za intenzivno interno medicino Osebje Navodilo za svojce Kardiolo?ki oddelek Kardiolo?ka ambulanta I Kardiolo?ka ambulanta II Kardiolo?ka funkcionalna diagnostika I Kardiolo?ka funkcionalna diagnostika II Ambulanta za tromboteste Pulmolo?ka funkcionalna diagnostika Ambulanta za sr?no popu??anje EKG - Elektrokardiogram Zdravstvena vzgoja Osebje Oddelek za bolezni prebavil Gastroenterolo?ka ambulanta - ambulanta ?t. 21 Gastroenterolo?ka endoskopska diagnostika I - ambulanta ?t. 43 Gastroenterolo?ka endoskopska diagnostika II - ambulanta ?t. 44 Gastroenterolo?ka diagnostika ERCP Osebje Oddelek za bolezni ledvic in dializo Nefrolo?ka ambulanta Osebje Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo Endokrinolo?ka ambulanta Diabetolo?ka ambulanta I Diabetolo?ka ambulanta II Revmatolo?ka ambulanta Center za bolezni o?ilja Osebje Oddelek za hematologijo in onkologijo Specialisti?na ambulanta za hematologijo Specialisti?na onkolo?ka ambulanta Invazivna diagnostika Osebje Urgentni center Celje Kirur?ka nujna pomo? Internisti?na nujna pomo? I Internisti?na nujna pomo? II Asepti?na ambulantna operacijska soba Septi?na ambulantna operacijska soba Osebje Ginekolo?ko-porodni?ki oddelek Ginekolo?ka ambulanta 1 Ginekolo?ka ambulanta 2 Ginekolo?ka ambulanta 3 - urgentna Ginekolo?ka ambulanta 4 - popoldanska Ambulanta za perinatologijo (CTG) Ginekolo?ka ultrazvo?na diagnostika Ginekolo?ka ultrazvo?na diagnostika - dispanzer Neonatalna ambulanta Inkontinen?na testiranja Elektrostimulacije Dodatne informacije Osebje Nevrolo?ki oddelek Nevrolo?ka ambulanta Urgentna nevrolo?ka ambulanta Nevrofiziolo?ki laboratorij - EMG Nevrofiziolo?ki laboratorij - EEG Nevrofiziolo?ki laboratorij - EP: APMD, VEP, SEP UZ ambulanta Ambulanta za klini?no psihologijo Nevrolo?ka konziliarna ambulanta Osebje Oddelek za infekcijske bolezni in vro?inska stanja Ambulanta za infekcijske bolezni in vro?inska stanja Osebje Urolo?ki oddelek Urolo?ka ambulanta - ambulanta ?t. 6 Urolo?ka ambulanta II - sprejemna in urgentna ambulanta Urolo?ka endoskopska diagnostika Ambulanta za impotenco Osebje Oddelek za ortopedijo in ?portne po?kodbe Ambulanta za ortopedske in ?portne po?kodbe - urgenca Ambulanta za ortopedske in ?portne po?kodbe I - ambulanta ?t. 7 Ambulanta za ortopedske in ?portne po?kodbe II. - ambulanta ?t. 8 Skoliolo?ka ambulanta Ortopedski konzilij Ortopedska RTG diagnostika UZ pregledi kolkov pri dojen?kih Osebje Oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Ambulanta za otorinolaringologijo 1 Ambulanta za otorinolaringologijo 2 Avdiovestibulo?ka ambulanta Funkcionalna diagnostika sluha in vrtoglavice Otorinolaringolo?ka ambulantna operacijska soba ORL ambulanta III Prostor za posege Osebje O?esni oddelek O?esna ambulanta 1 O?esna ambulanta 2 O?esna ambulanta 3 - kontrolna, koziliarna ambulanta in glavkomska ambulanta Ambulanta za ortoptiko in pleoptiko ter pred?olske otroke Ortopti?no-pleopti?ne vaje O?esna ambulanta 4 in ambulanta za laser Ambulanta za kontaktne le?e Ambulanta za funkcionalno diagnostiko Osebje Oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo Sprejemna ambulanta za maksilofacialno in oralno kirurgijo - ambulanta ?t. 69 Ambulantna operacijska soba za oralno-kirur?ke posege - ?t. 66 Ambulantna operacijska soba za male posege - ?t. 65 Osebje Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bole?in Anesteziolo?ka ambulanta Ambulanta za diagnostiko in terapijo bole?in Osebje Otro?ki oddelek Otro?ka gastroenterolo?ka ambulanta s funkcionalno diagnostiko Otro?ka kardiolo?ka ambulanta z diagnostiko Otro?ka alergolo?ko-pulmolo?ka ambulanta z diagnostiko Otro?ka nevrolo?ka ambulanta Otro?ka nefrolo?ka ambulanta s funkcionalno diagnostiko Osebje Dermatovenerolo?ki oddelek Dermatovenerolo?ka ambulanta - redna Dermatovenerolo?ka ambulanta - kontrolna Dermatovenerolo?ka urgentna ambulanta Dermatovenerolo?ka otro?ka ambulanta Dermatovenerolo?ka ambulanta za op. posege Dermatovenerolo?ka ambulanta - diagnostika Flebolo?ka ambulanta Obsevalna terapija Osebje Transfuzijski center Osebje Krvodajalske akcije Radiolo?ki oddelek Skeletno pulmolo?ka RTG diagnostika 1 Skeletno pulmolo?ka RTG diagnostika 2 RTG travmatolo?ka diagnostika 1 RTG travmatolo?ka diagnostika 2 RTG travmatolo?ka diagnostika 3 Urolo?ka RTG diagnostika CT CT - urgenca RTG urolo?ka diagnostika RTG diagnostika prebavnega trakta UZ diagnostika prebavnega trakta 1 UZ diagnostika prebavnega trakta UZ dojk Mamografija Denzitometrija RTG diagnostika o?ilja UZ mehkih tkiv Magnetna resonanca Osebje Oddelek za nuklearno medicino Nuklearno medicinska diagnostika 1 in Nuklearna medicinska diagnostika 2 Ambulanta za bolezni ??itnice Osebje Oddelek za medicinsko rehabilitacijo Fiziatri?na ambulanta Ambulanta za medicinsko tehni?ne pripomo?ke Tria?na fiziatri?na ambulanta Fizikalna terapija Delovna terapija Osebje Oddelek za patologijo in citologijo Enota za citolo?ko dejavnost Navodila za izvajalce Osebje Oddelek za laboratorijsko medicino Lekarna Koristne informacije Pravice bolnikov Bro?ura Ministrstva za zdravje - Kaj vam prina?a zakon o pacientovih pravicah? Pravice otrok Varstvo osebnih podatkov Dostop do zdravstvene dokumentacije Prepre?evanje korupcije v SBC Prito?be Sprejem v bolni?nico Hi?ni red Obiski v bolni?nici Nadstandardna nastanitev, spremstvo otroka Odpust iz bolni?nice Kje kaj najdem? Sodelujejo z nami Nasveti Oddelek za skupne potrebe kirurgije Oddelek za splo?no in abdominalno kirurgijo Travmatolo?ki oddelek Oddelek za kirurgijo roke in opekline, pl. in rek. kirurgijo Otro?ki oddelek kirur?kih strok Oddelek za ?ilno kirurgijo Oddelek za intenzivno interno medicino Oddelek za bolezni srca, plju? in o?ilja Oddelek za bolezni prebavil Oddelek za bolezni ledvic z dializo Oddelek za sistemske in presnovne bolezni Urgentni oddelek Ginekolo?ko-porodni?ki oddelek Nevrolo?ki oddelek Oddelek za infekcijske bolezni in vro?inska stanja Urolo?ki oddelek Oddelek za ortopedijo in ?portne po?kodbe Oddelek za otorinolaringologijo in cervikotacialno kirurgijo O?esni oddelek Oddelek za maksilotacialno in oralno medicino Oddelek za anesteziologijo in intenzivno medicino Navodila bolniku Otro?ki oddelek Dermatovenerolo?ki oddelek Transfuzijski center Rentgenolo?ki oddelek Oddelek za nuklearno medicino Oddelek za medicinsko rehabilitacijo Oddelek za patomorfologijo in citologijo Oddelek za laboratorijsko medicino Lekarna Za medije Kontakti za novinarje Sporo?ila za javnost Fotogalerija Strokovne teme Strokovna sre?anja V SB Celje Druga sre?anja E-u?ilnica Monitor - interno glasilo Kazalniki kakovosti Klini?ne poti Obrazci za paciente Koristne povezave Storitve Oddelek za laboratorijsko medicino Sterilizacija Pralnica Kuhinja in sla??i?arna Tedenski jedilnik Restavracije SBC Predavalnica Hitra informacija... Za bolnike, ki prihajajo na bolni?ni?no zdravljenje Za bolnike, ki prihajajo na preglede Za porodnice Za otroke in njihove spremljevalce Za poslovne partnerje Za osebje Prva stran Urgentni center Celje deluje V sredo, 30. 12. 2015 ob 7. uri zjutraj je za?el delovati Urgentni center Celje, ki je lociran v novi stavbi, ki le?i v sredi??u bolni?ni?nega kompleksa Splo?ne bolni?nice Celje. V njem je obravnava zagotovljena vsem pacientom,...Preberite ve? Vabilo prostovoljcem K sodelovanju vabimo prostovoljce, ki bi jih zanimalo prostovoljsko delo v Splo?ni bolni?nici Celje.Preberite ve? Ve? novic Telefonske ?tevilke SB Celje Elektronsko naro?anje in ?akalne dobe na nekatere posege in preglede ?as obiskov in dajanja informacij svojcem Lokacija oddelkov Info (ENG) :: Info (DEU) :: Info (HRV) :: Info (ITA) Izvedba projektiranja s projektantskim in gradbenim nadzorom ter izvajanje svetovalnega in?eniringa JN Dobava pralnih sredstev za pralnico JN izvajanje storitev varstva pred ionizirajo?imi sevanji za obdobje treh let Vzdr?evanje dvigal v Splo?ni bolni?nici Celje za obdobje treh let JN Zamenjava dveh dotrajanih diesel agregatov Dobava dializnih aparatov s potro?nim materialom za ?as 7 let. Vsa javna naro?ila JZ Splo?na bolni?nica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje. Tel: (03) 423 3000 Faks: (03) 423 36 66 Pravna obvestila Copyright (c) Splo?na bolni?nica Celje O avtorjih

sb-celje.si Whois

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % This is ARNES whois database %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % Rights restricted by copyright. % See http://www.arnes.si/domene/whois-legal.html %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % The WHOIS service offered by Arnes, .si Registry, is % provided for information purposes only. It allows persons % to check whether a specific domain name is still available % or not and to obtain information related to the registration % records of existing domain names. % % This WHOIS service accepts and displays only ASCII characters. % Arnes cannot be held liable should the stored information % prove to be wrong, incomplete or inaccurate in any sense. % % By submitting a query you agree not to use the information % made available to: % o Allow, enable or otherwise support the transmission % of unsolicited, commercial advertising or other solicitations % whether via email or otherwise; % o Target advertising in any possible way; % o Cause nuisance in any possible way to the registrants % by sending (whether by automated, electronic processes % capable of enabling high volumes or other possible % means) messages to them; % o copy, extract and/or publish contents of the WHOIS database. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % Query denied